Ekspertyzy techniczne stolarki aluminiowej

Celem ekspertyzy stolarki aluminiowej jest:

 • ustalenie aktualnego stanu technicznego stolarki z szczegółowym opisem występujących nieprawidłowości
 • ustalenie przyczyn powstałych uszkodzeń
 • podanie wniosków i zaleceń dotyczących m.in napraw, lub remontów

Zakres ekspertyzy stolarki aluminiowej:

 • opis stanu istniejących konstrukcji stolarki aluminiowej (nieszczelności, uszkodzenia, pęknięcia),
 • ocena użytych materiałów,
 • ocena zgodności z prawem budowlanym w zakresie montażu i ewentualnych jego wad,
 • opis potencjalnych przyczyn powstania nieprawidłowości,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • analiza bezpieczeństwa konstrukcji i jej dalszego użytkowania,
 • przygotowanie zakresu zalecanych prac remontowych i naprawczych usuwających nieprawidłowości,
 • przygotowanie zakresu prac doraźnych (zabezpieczających konstrukcję do czasu wykonania remontu),
 • przygotowanie kosztorysów inwestorskich prac remontowych zalecanych jak i doraźnych,
 • wnioski  i dalsze zalecenia.
Ekspertyza stolarki aluminiowej

2022 MMP Construction | Polityka prywatności | Design Nillo